Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) fikk delvis medhold sak mot Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA) etter å ha reist sak om gyldigheten av vedtak nr. 2011/261. Bull & Co ved advokat Rune Nordengen representerte ROAF. Saken gjaldt gyldigheten av KOFAs...

les mer