Fornybar teknologi

Fornybar energi er energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala. Dette kan være kilder som solenergi, vindkraft, bioenergi, vannkraft, geotermisk kraft, bølgekraft og tidevannsenergi.

Fornybar teknologi engasjerer, ikke bare på grunn av de tekniske innretningene, men også fordi teknologien bidrar til å løse reelle utfordringer. Bull & Co bistår en rekke bedrifter som arbeider med teknologi som bidrar til å skape fornybar energi.

Vår bistand omfatter blant annet sikring av rettslig vern for oppfinnelser og konsept, lisensiering, FoU-avtaler, agent- og distribusjonsavtaler, finans og corporate.  

AKTUELT