Næringseiendom

Næringseiendommer reiser kompliserte rettslige spørsmål og krever spesialkompetanse. Våre advokater representerer en rekke eiere, utviklere og leietakere.

Vi har spesialkompetanse innefor:

 •    Eiendomsutvikling
 •    Tingsrett
 •    Tinglysing
 •    Tomtefeste
 •    Husleieforhold
 •    Utbyggingsavtaler
 •    Sale and lease-back
 •    Plan- og bygningsrett
 •    Odelsrett og jordskifte
 •    Eiendomstransaksjoner
 •    Ekspropriasjon og skjønn
 •    Konsesjon og offentlige tillatelser

AKTUELT