Fritidseiendom

Svært mange har i dag en eller flere fritidseiendommer i tillegg til sin faste bolig.

Flere av advokatene i Bull & Co er samarbeidsadvokater med Huseiernes landsforbund og representerer i denne forbindelse mange eiere av fritidsboliger. Våre advokater har betydelig praktisk erfaring med problemstillinger som er aktuelle for fritidseiendommer, herunder:

  •    Tomtefeste
  •    Kjøp / salg
  •    Naborett
  •    Problemstillinger knyttet til servitutter og rettigheter i fast eiendom
  •    Ekspropriasjon og skjønnssaker
  •    Hevdsspørsmål
  •    Jordskifte

AKTUELT