Bolig

Bolig representerer for de fleste den største enkeltinvesteringen man gjør i livet.

Bull & Co har advokater med spisskompetanse på områder knyttet til fast eiendom og bistår i forbindelse ved:

 •    Overdragelser
 •    Utleie
 •    Tomtefeste
 •    Avklaring av rettigheter (servitutter) i fast eiendom
 •    Naboforhold

Våre advokater har også betydelig erfaring med saker knyttet til mangler ved fast eiendom og representerer jevnlig både kjøper- og selgersiden i domstolene.

Retten til bolig er knyttet til ulike rettslige konstruksjoner. Flere av advokatene i Bull & Co er samarbeidsadvokater med Huseiernes landsforbund og har betydelig praktisk erfaring i de ulike problemstillinger eiere av bolig kan komme ut for, og hvordan disse forhold reguleres i de ulike boligformer, herunder: 

 • Husleieforhold 
 • Sameier 
 • Eierseksjonssameier 
 • Borettslag 
 • Boligaksjeselskap 
 • Selveier

AKTUELT