BRANSJER

Bransjekunnskap og kjennskap til kundens virksomhet er essensielt for å sikre at våre råd har størst mulig verdi for våre kunder.

Ut fra Bull & Co’s. kundekrets og advokatenes genuine interesse for utvalgte bransjer, har Bull & Co valgt å fokusere spesielt på følgende bransjer;