Egenkapital og lån

Bull & Co bistår ved innhenting av både egenkapital og fremmedkapital. Dette kan være i forbindelse med transaksjoner eller som ledd i å finansiere løpende drift og vekst. I disse prosessene er det viktig at både eierstruktur og formalia er på plass og at verdiene i virksomheten synliggjøres.

Prosessene kan være korte men kan også ta tid dersom det gjennomføres strukturelle grep for synliggjøre verdier for investorer eller finansieringsinstitusjoner. Vi bistår klienter løpende i blant annet følgende prosesser:

  • Innhenting av egenkapital fra eksisterende og eksterne investorer
  • Kapitalutvidelse, nedsetting av aksjekapital, offentlige emisjoner mv
  • Spørsmål knyttet til utbytte, herunder utsulting
  • Fremmedfinansiering, herunder forskjellige typer låneavtaler og instrumenter som oppkjøpsfinansiering, revolving credit, term loans, messaninlån, obligasjonslån mv
  • Aksjonærlån og konvertible lån
  • Opsjoner knyttet til oppkjøp, investorer eller ansatte og nøkkelpersoner

 

For sistnevnte må særlig skatterettslige spørsmål vurderes. Vi samarbeider her med noen av Norges ledende skatteadvokater.

AKTUELT

Oppsving for Bull & Cos Corporate og M&A team

Bull & Co fortsetter fremgangen og rangeres nå i fem kategorier i årets utgave av The Legal 500, som ble publisert 10. april. Følgende områder er rangert i årets utgave: Commercial, Corporate and M&A – Tier 4 EU and Competition – Tier 3 Employment – Tier 4...

les mer