Egenkapital og lån

Bull & Co bistår ved innhenting av både egenkapital og fremmedkapital. Dette kan være i forbindelse med transaksjoner eller som ledd i å finansiere løpende drift og vekst. I disse prosessene er det viktig at både eierstruktur og formalia er på plass og at verdiene i virksomheten synliggjøres.

Prosessene kan være korte men kan også ta tid dersom det gjennomføres strukturelle grep for synliggjøre verdier for investorer eller finansieringsinstitusjoner. Vi bistår klienter løpende i blant annet følgende prosesser:

  • Innhenting av egenkapital fra eksisterende og eksterne investorer
  • Kapitalutvidelse, nedsetting av aksjekapital, offentlige emisjoner mv
  • Spørsmål knyttet til utbytte, herunder utsulting
  • Fremmedfinansiering, herunder forskjellige typer låneavtaler og instrumenter som oppkjøpsfinansiering, revolving credit, term loans, messaninlån, obligasjonslån mv
  • Aksjonærlån og konvertible lån
  • Opsjoner knyttet til oppkjøp, investorer eller ansatte og nøkkelpersoner

 

For sistnevnte må særlig skatterettslige spørsmål vurderes. Vi samarbeider her med noen av Norges ledende skatteadvokater.

AKTUELT

Selskapsbeslutninger uten fysisk møte – hvordan få fattet vedtak i ekstraordinære tider

I disse utfordrende tider er det særdeles viktig at de styrende organer er sitt ansvar bevisst, og at spesielt styrene fungerer som et kollektivt organ. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og at selskapet er forsvarlig organisert til...

les mer

Salgsreisen: Er virksomheten klar for et møte med kjøpere eller investorer?

For tiden ligger forholdene godt til rette for å selge virksomheter i Norge eller hente inn kapital. Imidlertid er det faktorer som må vurderes for å sikre at et selskap er klar for en slik prosess. Det kan være alt fra behov for noe opprydding til mer fundamentale...

les mer