Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2017 viser at det fremdeles er lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i advokatbransjen.

Mannlige partnere tjener i snitt 958.000 kroner mer enn kvinnelige partnere, mens mannlige advokatfullmektiger i snitt tjener 48.000 kroner mer pr. år enn kvinnelige fullmektiger.

Dette skyldes ikke diskriminering, forteller Harald Sørgaard Djupvik, seniorkonsulent i Kantar TNS, og ansvarlig for bransjeundersøkelsen.

– Vi ser ikke forskjeller i lønn mellom kvinnelige og mannlige advokatfullmektiger innad i samme firma, og heller ikke mellom kjønnene på andre nivåer i bransjen. Forskjellene blir først synlige når vi regner ut gjennomsnittet. At kvinner tjener mindre, skyldes utelukkende at en større andel kvinner enn menn jobber med saker med lavere timepris, sier Djupvik.

Les hele artikkelen her

SE FLERE ARTIKLER