Jan Martin Fjellestad (59) er ny partner på Bull & Cos corporateteam fra 15. mars 2019. Jan styrker corporatemiljøet med sin kombinasjon av kompetanse innenfor både skatt, M&A-rådgivning og selskapsrett.

Jan har lang erfaring som forretningsadvokat og de siste 14 årene har han vært partner i Advokatfirmaet Ræder. Han har tidligere også vært partner i DLA Piper og advokat i Deloitte. Jan har spisskompetanse innenfor transaksjoner, skatt og selskapsrett. Innenfor corporatefeltet jobber han særlig med industriell M&A for selskaper i bransjene bygg- og anlegg, og teknologi, media og telekom, inkludert strukturering av transaksjoner, salg av virksomhet, aksjonæravtaler og investeringsavtaler. På skatteområdet har han spesielt kompetanse på egenkapitaltransaksjoner, generasjonsskifter, klagesaker og bistand ved bokettersyn.

I Bull & Co inngår Jan som en sentral ressurs i vårt corporatemiljø, og hvor han tilfører betydelig kompetanse på strukturering av transaksjoner, optimalisering av strukturendringer og reinvesteringer i forhold til skatte- og selskapsrettslige regler, i tillegg til egenkapitaltransaksjoner som fusjoner og fisjoner. Han tilfører også verdifull skattekompetanse.

Jan har en kombinasjon av skatte- og selskapsrettslig kunnskap som vil være et viktig supplement til vårt eksisterende corporatemiljø. Vi har opplevd en solid vekst av oppdrag innenfor transaksjonsfeltet de siste par årene. Med Jans kompetanse, kundeorienterte fokus og lange erfaring som forretningsadvokat, er vi enda bedre rustet til å levere et bredere tjenestespekter innenfor corporate og M&A fremover, sier Eivind Bergo-Eriksen, leder av faggruppen for Selskapsrett og Transaksjoner i Bull & Co.

Jan er nevnt som Leading Lawyer i kategorien Tax i The Legal 500, samt at han er på listen over landets fremste advokater innen skatt i Finansavisens advokatundersøkelser.

Bull & Co har opparbeidet seg et sterkt fagmiljø innenfor selskapsrett og transaksjoner i løpet av relativt kort tid og har i dag et meget solid team av corporateadvokater. Jeg ser frem til å være med å utvikle dette videre. I tillegg er firmaet kjent for å ha en inkluderende og likestilt kultur og et veldig hyggelig arbeidsmiljø. Det gleder jeg meg til å bli enda bedre kjent med i tiden fremover, sier Jan Martin Fjellestad.

Jan Martin Fjellestad
Partner

Mobil: 924 96 249
E-post: jmf@bull.no
Les mer om Bull & Cos kompetanse og tjenester innen corporate her.

SE FLERE ARTIKLER