Synnøve Finden AS lanserte osten Kongsgård for snart et år siden og markedsførte den som en ost «av jarlsbergost-type». Konkurrenten Tine SA har tidligere registrert Jarlsberg som varemerke. Tine var ikke begeistret for Synnøve Findens bruk av Jarlsberg-navnet og fikk medhold i to instanser om at markedsføringen skulle stanses ved  en så kalt midlertidig forføyning. Synnøve Finden endte opp med å måtte sladde de ferdige ostepakningene før lanseringen, slik at Jarlsberg-referansen ikke ble synlig.

Tine har fastholdt at de har enerett til bruken av Jarlsberg gjennom sin varemerkeregistrering fra 1971. Synnøve Finden hevdet at varemerkeregistreringen av Jarlsberg var ugyldig og måtte slettes, da navnet var en generisk betegnelse for en ostetype som ikke kunne beskyttes som varemerke – på samme måte som for eksempel gouda eller emmentaler.

De av oss som ventet i spenning på å lese rettens vurdering av hvorvidt det faktisk bare er Jarlsberg som er Jarlsberg, får imidlertid ønske oss noe annet til jul i år. Partene har nemlig inngått et forlik, en uke før saken skulle opp til full behandling i tingretten. Forliket innebærer at at Synnøve Finden ikke vil markedsføre eller selge ost med betegnelsen «jarlsbergost-type» eller lignende betegnelser. Synnøve Finden frafalt også sitt krav om at Tines registrering av varemerket Jarlsberg måtte kjennes ugyldig, og partene har videre frafalt sine erstatningskrav.

Det hadde vært interessant å høre rettens vurdering av varemerkets gyldighet og hvor mye som eventuelt skal til for å omgå en varemerkebeskyttelse ved bruk av betegnelser som «type» e.l. Men det blir altså ingen dom i saken. Vi får i stedet vente i spenning på domsavsigelsen i potetgull-saken, som er på trappene disse dager.

Bull & Co har over 100 års erfaring innen varemerkerett. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater som kan bistå din bedrift med registrering av varemerker eller vurdering av varemerkeinngrep.

Forfatter: Advokatfullmektig Jens Daniel Vinvand.