Hvilke kontrolltiltak kan arbeidsgiver lovlig iverksette på arbeidsplassen? Hvor går grensen mot brudd på personvernreglene?

Torsdag 25. november 2021 inviterer vi til frokostseminar i våre nye lokaler i Universitetsgata 9

Dagens teknologi gir en rekke verktøy som kan hjelpe arbeidsgivere å innhente virksomhetskritisk informasjon fra medarbeidere. Dette kan være GPS-sporing av kjøretøy, innsyn i ansattes bruk av e-post, sporing av mobiltelefoner og kameraovervåkning. Samtidig kan slike tiltak utgjøre kontroll eller overvåkning i henhold til arbeidsmiljøloven. Mange av disse tiltakene kan være fullt ut lovlige, men samtidig settes det også flere viktige begrensninger for bruken av slike kontrolltiltak.

I tillegg stiller GDPR og personopplysingsloven krav til hvordan bedriften skal behandle personopplysninger om sine ansatte. Bryter du som arbeidsgiver reglene kan du bli pålagt et betydelig overtredelsesgebyr. Hittil i år har Datatilsynet ilagt gebyrer for nærmere 13 millioner kroner fordelt på 22 saker.

Er du kjent med hvilke kontrolltiltak som benyttes i din virksomhet og hvilke regler som gjelder for dette?

Vi inviterer til frokostseminar med en praktisk tilnærming hvor vi blant annet ser på:

  •  Adgangen til innsyn i ansattes e-post
  • Adgangen til å innføre tiltak knyttet til Covid-19
  • Sjekkliste for arbeidsgivers kontrolltiltak
  • Konkrete tiltak for å etterleve krav etter GDPR

Tid: Torsdag 25. november 2021 kl. 09:00 – 10:00. Enkel servering fra kl. 08:30.
Sted: Universitetsgata 9, 0164 Oslo.

Seminaret er gratis.

Foredragsholdere er Ane Rødstøl, Christine Stousland, Rune Nordengen og Jørgen Burdal fra Bulls avdelinger for arbeidsliv og personvern.

MELD DEG PÅ HER!

SE FLERE ARTIKLER