Transportbransjen opplever sterk konkurranse både fra utenlandske og hjemlige aktører, og mange bedrifter opplever at økonomien svikter. Sviktende økonomiske resultater kan gi muligheter, men det er også mange fallgruver, særlig dersom styret og ledelse er passive. De sakene vi har om styreansvar dreier seg gjerne om feilslått håndtering av økonomiske problemer. Les hele artikkelen i Moderne Transport, skrevet av Bulls advokat Kristoffer Aasebø her.

SE FLERE ARTIKLER