Hvor går grensen mellom en saklig og en usaklig oppsigelse?
Dersom oppsigelsen skyldes nedbemanning i bedriften, hva har den ansatte krav på?
Hvordan kan man ivareta bedriftens interesser i en nedbemanningsprosess?

Les svarene her.