Nye sikkerhetslover stiller sikkerhetskrav utover kravene som følger av GDPR. Den eksplosive kombinasjonen av strengere normer, økt ekstern trussel og økt sårbarhet øker det personlige ansvaret for ledende personer.

Her er 5 viktige tiltak ledelsen kan og bør gjøre for å hindre sikkerhetsbrudd og oppfylle sine handlingsplikter:

  • Sørg for at en person utnevnes som sikkerhetsansvarlig.
  • Gjennomfør en risikovurdering og etabler helhetlige sikkerhetsrutiner.
  • Få kontroll på underleverandører og sørg for at sikkerhetskrav legges inn i avtalene med disse.
  • Sørg for at en uavhengig tredjepart gjennomgår og reviderer rutiner og systemer.
  • Vurder å forsikre virksomheten mot dataangrep. 

 Advokat Kristian Foss har sett nærmere på konsekvensene av skjerpede lovkrav og gir deg flere tiltakstips i denne artikkelen på digi.no:

 

SE FLERE ARTIKLER