GDPR åpner for å benytte eksterne krefter for å ivareta ansvaret som personvernombud. Human-Etisk forbund (HEF) har valgt å engasjere Bull & Co Advokatfirma som sitt.

«Bakgrunnen for at vi har valgt å benytte oss av ekstern kompetanse er at vi er helt avhengig av å ha tillit hos våre medlemmer og andre registrerte. Det er også utfordrende å tilfredsstille kravene til dybdekunnskap i personvern i en liten organisasjon som vår», sier Harald Masst i HEF.

Masst kan fortelle at organisasjonen allerede har erfart at samarbeidet gir god informasjons- og kompetanseflyt mellom HEF og Bull & Co Advokatfirma. HEF understreker at handlingsrommet til HEF er blitt bedre definert, og at nye muligheter er kartlagt.

«Vi håper dette bidrar til et fortsatt fokus på en god personvern- og sikkerhetskultur i alle ledd som gjør at våre medlemmer og andre registrerte føler seg trygge på at vi tar deres personvern på største alvor», avslutter Masst med.

Ta kontakt med advokat/partner Kristian Foss (kf@bull.no), eller advokat Christine Stousland (cs@bull.no) om du ønsker informasjon om eksternt personvernombud i din virksomhet.

Bull & Co kan bistå ved alle typer spørsmål knyttet til personvern. Vi er blant de advokatfirmaene i Norge som har flest spesialiserte advokater på personvern. Se særlig Personvernfabrikken.

 

SE FLERE ARTIKLER