Spørsmålet om arveavgiften gjeninnføres og hvordan man kan tilrettelegge for smidige generasjonsskifter er noe mange er opptatt av i disse dager.

 

 

Våre arve- og generasjonsskifteeksperter Randi B. Bull og Sunniva Lillebø Wahl holdt innlegg om dette på den årlige Finanscodagen 22. januar 2020.  Arrangementet samlet rundt 300 deltakere og bød også på foredrag om bærekraftige investeringer.

Bilder fra Finansco

SE FLERE ARTIKLER