I samarbeid med arkitektfirmaet Einar Jarmund & Co inviterer vi til frokostseminar om transformasjon av bygg – Torsdag 18. november 2021 i våre nye lokaler i Universitetsgata 9.

Tema for seminaret er «Transformasjon av bygg». Vi vil behandle enkelte av de særlige spørsmålene som oppstår i forbindelse med vernebestemmelser, og generelle spørsmål som når det f.eks. kreves bruksendring, forhold byggherre må sikre under entreprisekontrakten og forhold knyttet til transaksjonsstruktur, skatt og merverdiavgift.

Tid:  Torsdag 18. november 2021 kl. 08:30 – 10:00. Dørene er åpne fra kl. 08:00.

Seminaret er gratis.

Meld deg på her

A G E N D A

 • Kaffe/frokost kl. 08:00
 • Velkommen/innledning kl. 08:30
 • Kulturminnefaglige utfordringer, bevaring, transformasjon. Hvordan arbeide med kulturminnevernet. v/Einar Jarmund
  • Konstruktive utfordringer 
  • Arkitektoniske utfordringer; hvordan viderefortelle en historie. 
  • Gjenbruk og transformasjon som miljøstrategi
 • Offentligrettslige avklaringer – Kulturminnelov, reguleringsformål og bestemmelser v/Anders Evjenth
  • Reguleringsforhold; behov for omregulering eller dispensasjon 
  • Når er det «vesentlig reparasjon», og når er det «hovedombygging» etter plan og bygningsloven
 • Kontraktstrategier i transformasjonsprosjekter v/Thor Wessel
  • Entreprisekontraktens struktur og risikoprofil ved ulike typer transformasjonsprosjekter  
  • Kontraktstyring
 • Transaksjonsmodell; normalt aksjekjøp, bruk av aksjekjøpsopsjon v/Morten Fjermeros
  • Flere investorer; bruk av aksjonæravtale 
  • Skatt; direkte utgiftsføring eller aktivering av byggekostnader 
  • Merverdiavgift; fradragsrett – særlig om rivekostnader

Meld deg på her

SE FLERE ARTIKLER