Forordningen vil få direkte virkning i medlemslandene om to år fra i dag. Da vil den erstatte EUs personverndirektiv. Forordningsteksten finner du her (på dansk). Les mer om forordningen her.

Om du har spørsmål om personvern eller om det nye regelverket, ta kontakt med advokat Rune Nordengen, på e-post rn@bull.no eller Kristin Haram Førde på e-post khf@bull.no.