I en artikkel publisert på Anbud365.no stiller Bull-advokatene Kirti Mahajan Thomassen og Jenny Sveen Hovda spørsmål ved om adgangen til å be om ettersending av dokumentasjon for leverandørenes kvalifikasjoner er så vid og ubegrenset som ordlyden av myndighetenes veiledninger antyder.

Les hele artikkelen her.