Dataangrep kommer oftere, er mer utspekulerte og forårsaker mer skade enn tidligere. For å hjelpe selskaper som har blitt utsatt for slike angrep med raskt å begrense skadeomfanget, har Bull & Co etablert et tverrfaglig responsteam.

Trusselen næringslivet frykter aller mest

I dag er dataangrep den trusselen næringslivet frykter aller mest, og det ikke uten grunn. Med en høyteknologisk hverdag blir all kundeoppfølging, produksjon og logistikk lammet uten velfungerende IT-systemer. Flere norske og internasjonale selskaper har den siste tiden vært utsatt for denne type angrep, og konsekvensene har vært svært alvorlige.

Tverrfaglig responsteam

Bull & Co har etablert et tverrfaglig responsteam som skal hjelpe selskaper som har blitt utsatt for dataangrep eller sikkerhetsbrudd å begrense skadeomfanget. Teamet består av advokater med ekspertise innen blant annet sikkerhet, teknologi og dataforsikring, i tillegg til ressurser innen IT/teknisk og PR-støtte via partnerselskaper som NSM-godkjente BDO CERT.

Vi har sett at mange selskaper ikke har tilstrekkelig apparat eller erfaring med hvordan de skal håndtere et dataangrep, hverken internt i egen organisasjon eller eksternt mot kunder og leverandører. De er usikre på hvilke tiltak som må gjennomføres, hvor raskt og i hvilken rekkefølge. Dette har vi lyst til hjelpe dem med, sier advokat Kristian Foss, medlem av responsteamet og ekspert på IT- og sikkerhetsjuss.

Basert på kunnskap vi har tilegnet oss gjennom å hjelpe virksomheter og organisasjoner som har vært utsatt for ulike type sikkerhetsbrudd, har vi utarbeidet en prosedyre som raskt hjelper oss med å få oversikt over hendelsesforløp og mulige risikoreduserende tiltak. Alle medlemmene på responsteamet har også gjennomgått et eget opplæringsopplegg for å trene på gjennomføring av prosedyrene.

Tilbyr nødhjelp

De første 48 timene etter et dataangrep er gjerne kritiske. Derfor tilbyr vi nødhjelp i denne perioden, og – om ønskelig – kontinuerlig support deretter.

Ved kontakt vil responsteamet umiddelbart prioritere å veilede selskapet gjennom prosessen med å redusere konsekvensene av et dataangrep eller annen sikkerhetshendelse, sier advokat Jenny Sveen Hovda, medlem av responsteamet og leder av immaterialretts- og teknologiteamet i Bull & Co.

Beredskapstelefonen 23 01 01 01 er åpen klokken 07.00–22.00 alle dager, og du vil settes over til et av våre responsteammedlemmer.

Ønsker du mer informasjon om vårt responsteam og hva vi kan hjelpe med, ta gjerne kontakt med førstelinjeteamet.

Runar Hansen

Partner
Mobile: +47 908 95 006
Email: rh@bull.no

Jenny Sveen Hovda

Jenny Sveen Hovda

Partner
Mobile: +47 936 91 555
Email: jsh@bull.no

Kristian Foss

Kristian Foss

Partner
Mobile: +47 970 62 655
Email: kf@bull.no

SE FLERE ARTIKLER