Kronikk: Kirti Mahajan Thomassen, partner/advokat i Bull & Co Advokatfirma

Det er opplagt at systematisk off label-bruk av legemidler kan være økonomisk motivert, men det er ikke opplagt at det er lovlig.

ØKONOMISK MOTIVERT off label-bruk av legemidler har fått en del spalteplass i Dagens Medisin i 2018, og det har vært skrevet mye for og imot. Det som savnes i debatten, er en tydeliggjøring av om systematisk og økonomisk motivert off label-bruk i det hele tatt er lovlig.

Med off label-bruk av legemidler menes her forskriving av legemiddel til bruk for andre enn den eller de indikasjon(er) som fremgår av preparatomtalen, som markedsføringstillatelse hviler på. Les hele kronikken i Dagens Medisin her.

SE FLERE ARTIKLER