Skillet mellom såkalte livs- og dødsdisposisjoner er uklart og bidrar til mange tvister. Så langt har Høyesterett behandlet over 100 saker.

Les hele artikkelen her.