Einar Heiberg er ny partner i Bull fra 1. mars 2021. Einar vil lede Bulls faggruppe for skatt og avgift, og skal sammen med Jan Martin Fjellestad og Morten Fjermeros bygge opp skatt som et nytt kompetanseområde etter en strategisk beslutning i Bull.

Bull har de siste årene opplevd en sterk vekst innen transaksjons- og selskapsrettsoppdrag, samt generasjonsskifter.

Vi tok et strategisk valg i fjor om å etablere skatt som et nytt kompetanseområde i Bull. Dette som en naturlig forlengelse av den veksten vi har hatt innenfor corporateområdet og generasjonsskifter den siste tiden. Einar er den tredje partnerrekrutteringen til denne satsningen i løpet av ett år, sier COO, Tine Wærsten.

Einar har mangeårig erfaring som advokat, og kommer senest som partner fra Ræder. Han har tidligere bakgrunn fra skattelovavdelingen i Finansdepartementet og som forretningsadvokat har han hatt et særlig fokus på komplekse skatte- og selskapsrettslige spørsmål. Dette har også gitt ham anerkjennelse som spesialist i skatterett hos det internasjonale ratingbyrået The Legal 500. Hans rådgivning er særlig rettet mot omorganiseringer, som fisjoner og fusjoner, øvrige egenkapitaltransaksjoner, kjøp og salg av virksomheter, samt endringer i aksjeeiersammensetning. Han har også skrevet en rekke fagartikler og holder jevnlig foredrag om skatte- og selskapsrettslige problemstillinger.

Utover engasjementet for skatte- og selskapsretten har Einar også betydelig prosedyreerfaring med saker både for ordinære domstoler og norsk og internasjonal voldgiftsrett, i tillegg til forhandlinger og mekling, og han fikk møterett for Høyesterett i 2001. Han har for øvrig over flere år jobbet mye med næringseiendom og generelle kontraktsrettslige spørsmål.

Når Einar nå tiltrer hos Bull, har vi på kort tid etablert et meget solid og erfarent skatte- og avgiftsmiljø i Bull. Jeg kjenner Einar godt fra tidligere og er trygg på at Einar vil være en veldig god leder av skattesatsningen vår fremover. Med Einars forretningsforståelse, grundighet og lange erfaring har vi et team som kan tilby førsteklasses skatte- og avgiftsrådgivning til kundene våre, sier Jan Martin Fjellestad, corporate- og skattepartner i Bull.

Einar har videre meget god kompetanse på ledelse og utvikling av advokatvirksomhet og oppbygging av nye fagområder.

Bull er ett av firmaene som nå er i sterkest vekst og utvikling i advokatbransjen, og muligheten til å lede den satsingen Bull nå gjør på skatteområdet kunne jeg ikke la gå fra meg. Jeg gleder meg til å foredle Bulls tjenestetilbud, bidra til å utvikle morgendagens skatte- og corporateadvokater og å bli en del av et entusiastisk, raust og inkluderende miljø, sier Einar Heiberg.

Les mer om hva Bull kan bistå med innen skatt her.

 

Kontaktpersoner:

COO Tine E. Wærsten, e-post: tew@bull.no; mobil: 975 96 973

Partner Einar Heiberg, epost: einar.heiberg@bull.no; mobil: 932 23 602

 

SE FLERE ARTIKLER