Datatilsynet kunngjorde 26. januar 2021 at datingapplikasjonen Grindr har fått varsel om gebyr på kr 100 000 000. Dersom dette gebyret ilegges, vil det bli det høyeste gebyret Datatilsynet noen gang har ilagt. Grindr er en datingapp som er tilrettelagt for homofile, lesbiske, bifile og transseksuelle.

Datatilsynet begrunner sitt varslede vedtak med at Grindr har overført personopplysninger om sine brukere videre til andre tredjeparter for markedsføringsformål, uten gyldig behandlingsgrunnlag.

For at selskaper lovlig skal kunne overføre personopplysninger til tredjeparter, må det foreligge et behandlingsgrunnlag. Dette kan for eksempel samtykke fra personen opplysningene gjelder. Datatilsynet anfører at Grindr deler personopplysninger som omhandler fysiske personers seksuelle orientering, såkalte sensitive personopplysninger, slik at det stilles ekstra strenge krav til at et eventuelt samtykke er uttrykkelig. Grindr er uenig i denne forståelsen ettersom de overførte dataene ikke knyttes til en bestemt legning, men kun det faktum at de er brukere av Grindr appen. Grindr viser videre til at deres brukere har ulike legninger.

Selv om Grindr har innhentet samtykke fra sine brukere, mener Datatilsynet at samtykket ikke er gyldig fordi samtykkene ikke har vært entydig, fritt, gitt for et spesifikt formål, eller informert slik GDPR krever.

Saken er ikke endelig avgjort, da Grindr nå har anledning til å komme med sine merknader til varselet innen 15. februar.

Du kan lese mer om Datatilsynets varsel her.

 

Skrevet av Thale C. G. Gjerdsbakk og Christine Stousland

SE FLERE ARTIKLER