Bjarte Bogstad har i dag den 27. mai 2014 holdt foredrag på iNetwork (Kjeller Innovasjon) om daglig leders rettigheter og plikter, samt om daglig leders rolle i forhold til selskapets økonomi og avleggelsen av årsregnskapet.

Bjarte Bogstad holder ulike foredrag om selskapsrett, kontrakter og transaksjoner. Ved ytterligere spørsmål kan Bjarte kontaktes på mobil 930 18 909.

SE FLERE ARTIKLER