Et team fra Bull & Co Advokatfirma har den siste tiden bistått Coor Service Management AS med oppkjøpet av West Facility Management AS.

Coor Service Management AS har også tidligere i år kjøpt opp selskapet Obos Eiendomsdrift AS, og Bull sitt team ved transaksjonene har vært ledet av advokat Eivind Bergo-Eriksen. Oppkjøpet av West Facility Management AS er betinget av godkjennelse fra konkurransetilsynet.

For mer informasjon vises det til pressemeldingCoor.no.

SE FLERE ARTIKLER