Fristendringer for kompensasjonsordning 2

Nærings- og fiskeridepartementet har i tolvte time utsatt søknadsfristen for kompensasjonsordning 2. Fristen for å sende inn søknad om tilskudd for alle tilskuddsperioder fra 1. september 2020 til 28. februar 2021 er utsatt til 15. juni 2021. Kompensasjonsordning 2...

Einar Heiberg ny skattepartner i Bull

Einar Heiberg er ny partner i Bull fra 1. mars 2021. Einar vil lede Bulls faggruppe for skatt og avgift, og sammen med Jan Martin Fjellestad og Morten Fjermeros bygge opp skatt som et nytt kompetanseområde etter en strategisk beslutning i Bull. Bull har de siste årene...