Millionseier i retten

Våre advokater Klemet Gaski og Runar Hansen har bistått i en erstatningssak mot Bertel O. Steen, og våre klienter er frifunnet for et krav på nærmere 16 millioner kroner. Høyesterett har nylig avvist Bertel O. Steens anke. Som en del av et større sakskompleks i...