For å jevne ut lønnsforskjellene mellom kjønnene i advokatbransjen, må flere kvinner velge forretningsjus. Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2017 viser at menn tjener mye mer enn kvinner – i alle ledd.

Advokatforeningens bransjeundersøkelse for 2017 viser at det fremdeles er lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i advokatbransjen. Mannlige partnere tjener i snitt 958.000 kroner mer enn kvinnelige partnere, mens mannlige advokatfullmektiger i snitt tjener 48.000...

Veldig mange må skrive nytt testamentet

Advokat Randi Bull uttaler seg om ny arvelov på hegnar.no (Finansavisen): Regjeringen la i sommer frem et forslag til ny arvelov, et forslag som nå skal opp til behandling i Stortinget. – Lovforslaget er godt tilpasset dagens samfunn. Det er mer moderne og...