Nye permitteringsregler trådte i kraft 1. Juli

Stortinget har vedtatt endringer i permitteringsregelverket med virkning fra 1.juli.   I forbindelse med årets frontfagoppgjør henvendte LO/ Fellesforbundet og NHO/Norsk Industri seg til regjerningen med forespørsel om å utvide permitteringsreglene. For å etterkomme...