Permittering og sykemeldte ansatte

Bull & Co har i den senere tid behandlet mange henvendelser fra arbeidsgivere som knytter seg til mulig permittering av ansatte som følge av koronaviruset. Det er også mange ansatte som er sykemeldte. Spørsmål om permittering og sykemeldte ansatte har blitt en...

Rekruttering i usikre tider – koronaviruset

Koronaviruset har medført en uoversiktlig situasjon for mange virksomheter. En særlig utfordring oppstår for virksomheter som i utgangspunktet behøver nye medarbeidere per i dag, men hvor fremtidig bemanningsbehov fremstår uklart. Les mer om hvordan du som...

Bull & Cos beredskapsteam er klare til å hjelpe deg

Vi har opprettet et eget beredskapsteam, Korona Task Force, som hjelper med spørsmål knyttet til rettslige konsekvenser av koronautbruddet for næringslivet.Spredningen av viruset har allerede fått store konsekvenser for flere bransjer og vi har fått mange spørsmål...