Selskapsbeslutninger uten fysisk møte – hvordan få fattet vedtak i ekstraordinære tider

I disse utfordrende tider er det særdeles viktig at de styrende organer er sitt ansvar bevisst, og at spesielt styrene fungerer som et kollektivt organ. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og at selskapet er forsvarlig organisert til...

Rekruttering i usikre tider – koronaviruset

Koronaviruset har medført en uoversiktlig situasjon for mange virksomheter. En særlig utfordring oppstår for virksomheter som i utgangspunktet behøver nye medarbeidere per i dag, men hvor fremtidig bemanningsbehov fremstår uklart. Les mer om hvordan du som...

Bull & Cos beredskapsteam er klare til å hjelpe deg

Vi har opprettet et eget beredskapsteam, Korona Task Force, som hjelper med spørsmål knyttet til rettslige konsekvenser av koronautbruddet for næringslivet.Spredningen av viruset har allerede fått store konsekvenser for flere bransjer og vi har fått mange spørsmål...