Partner Harald Bjelke ble av Kongen i statsråd i 2009 oppnevnt som leder for en uavhengig klagenemd som behandler klager på Medietilsynets vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr etter valgloven.

Bjelke og de øvrige nemdsmedlemmene er nå gjenoppnevnt for en ny 5-års periode, gjeldende fra kommunevalget 2015.

Les mer:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/reoppnevning-av-uavhengig-klagenemnd-pa-valg/id2438895/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppnevning-av-uavhengig-klagenemnd/id575649/

SE FLERE ARTIKLER