Vi har opprettet et eget beredskapsteam, Korona Task Force, som hjelper med spørsmål knyttet til rettslige konsekvenser av koronautbruddet for næringslivet.Spredningen av viruset har allerede fått store konsekvenser for flere bransjer og vi har fått mange spørsmål knyttet til blant annet kontrakter, leveranser, betalingsforpliktelser og ansatte.

Har du problemstillinger du ønsker å drøfte ta kontakt med kontaktpersonene nedenfor eller din vanlige kontakt hos Bull & Co. Som mange andre opprettholder vi driften vår gjennom ustrakt bruk av hjemmekontor og digitale verktøy. Vi er tilgjengelige på mobil og e-post og bruker Microsoft Teams til virtuelle møter.

Arbeidsrett – styringsrett og permitteringer
Kontaktpersoner: Anette Mellbye, mobil: 934 33 682, e-post: am@bull.no og Kåre Bjørlo, mobil: 913 93 061, e-post: kb@bull.no

Kontrakter – force majeure – forsinkelser, kansellering
Kontaktpersoner: Christopher W. Husebye, mobil: 924 10 629, e-post: ch@bull.no og Elisabeth Hoffmann, mobil: +47 977 78 422, e-post: eh@bull.no

Corporate Governance – gjennomføring av styremøter og generalforsamling
Kontaktperson: Eivind Bergo-Eriksen, mobil: 959 32 649, e-post: ebe@bull.no

Egenkapital – vurdering av forsvarlig egenkapital og likviditet
Kontaktpersoner: Klemet Gaski, mobil: 419 16 583, e-post: kig@bull.no og Eivind Bergo-Eriksen, mobil: 959 32 649, e-post: ebe@bull.no

Entrepriserett – stans og forsinkelser i byggeprosjekter, varsling og force majeure
Kontaktpersoner: Thor Wessel, mobil: 419 16 574, e-post: E-post: tw@bull.no og Bjørn Erik Mørkved, mobil: 419 16 642 og e-post: bem@bull.no

Forsikring – tapsdekning
Kontaktpersoner: Runar Hansen, mobil: 908 95 006, e-post: rh@bull.no og Nils Henrik Varmann Jørgensen, mobil: 934 80 256 og e-post: nhj@bull.no

Restrukturering – salg av aksjer vs innmat, egenkapitaltilførsel («nødemisjoner»)
Kontaktpersoner: Eivind Bergo Eriksen, mobil: 959 32 649, e-post: ebe@bull.no og Erlend Balsvik, e-post: egb@bull.no

Insolvens – styrets handleplikt – likviditetsutfordringer
Kontaktpersoner: Thomas Berg Nordahl, mobil: 472 89 363, e-post: tbn@bull.no og Anne Helsingeng, mobil: 924 82 260, e-post: ah@bull.no

Teknologi – ansvar ved håndtering av driftsutfordringer og stans av oppdrag – force majeure etc.
Kontaktpersoner: Kristin Haram Førde, mobil: 951 01 307, e-post: khf@bull.no og Kristian Foss, mobil: 970 62 655, e-post: kf@bull.no

Kultur – avbestilling, avlysninger og avbrudd som følge av force majeure
Kontaktpersoner: Jan Morten Evertsen, mobil: 993 07 008, e-post: jme@bull.no og Elisabeth Hoffmann, mobil: +47 977 78 422, e-post: eh@bull.no

Skattemessige konsekvenser – regjeringens tiltakspakker mv.
Kontaktperson: Jan Martin Fjellestad, mobil: 924 96 249, e-post: jmf@bull.no

Vi vil også legge ut informasjon på våre nettsider med råd og anbefalinger knyttet til ulike rettslige konsekvenser av koronasituasjonen. Her finner du våre vurderinger knyttet til koronaviruset og betydningen for avlysning og utsettelse arrangementer:

Er koronavirus en force majeure begivenhet ved avlysning eller utsettelse av arrangementer?

Rekruttering i usikre tider – koronaviruset

Endringer i permitteringsreglene – arbeidsgiverperioden redusert til to dager

Permittering og sykemeldte ansatte

Selskapsbeslutninger uten fysisk møte – hvordan få fattet vedtak i ekstraordinære tider

Styrets handlingsrom når insolvensen truer

Arbeidsgivers lønnsplikt i forbindelse med oppsigelse og permittering

 

 

SE FLERE ARTIKLER