• «BLaaS» er en ny måte å tilby advokattjenester på hvor avtalens omfang og bedriftens kostnader er bestemt mellom Bull og kunden på forhånd.
  • Tjenesten kan sammenlignes med et abonnement, hvor kunden betaler et forhåndsavtalt månedlig beløp for å motta gitte advokattjenester over en definert periode.
  • «BlaaS» gir kunden økonomisk forutsigbarhet, tilgang til et dedikert team som kjenner virksomheten, og samtidig muligheten til å tilpasse sitt behov for juridisk bistand over tid.
  • Avtalens omfang defineres ut i fra kundens ønske og behov, og passer derfor selskaper av ulike størrelser.

Bull har tilgang på advokater med omfattende erfaring fra internadvokatroller innen mange ulike bransjer og setter sammen et team som er skreddersydd kundens virksomhet.

«Din juridiske avdeling» i Bull & Co

Ansettelser, kontrakter, personvern, selskapsdokumentasjon, offentlige anskaffelser og compliancerutiner. Det er mange ulike juridiske problemstillinger som skal håndteres og løses gjennom en bedrifts livsløp. Behovene varierer over tid, både hva gjelder kompetanse, kompleksitet og ressurser. Mange behov kan på bakgrunn av bedriftens egne planer defineres på forhånd. Bedriften kan derfor gjennom BLaaS-tjenesten arbeide forebyggende og redusere risiko.

I en periode kan virksomheten ha behov for advokat én time i uken, en annen periode kan det være flere advokater på full tid. En periode er det størst behov for arbeidsrett, en annen periode offentlige anskaffelser. Vi tilpasser tjenesten og hvem som leverer den, til hver periode. Bedriften vil ha en partner, som kjenner selskapet best, som hovedkontakt. Tjenesten kan også inkludere en Q&A tjeneste hvor «dine» advokater svarer på løpende spørsmål innen de valgte områdene gjennom perioden.

Skreddersydd etter dine behov

Innholdet i BLaaS-tjenesten utformes etter kundenes faktiske behov i en definert periode (vanligvis 3 eller 6 måneder av gangen). Vi setter sammen et team som har en kombinasjon av kompetanse, erfaring og bransjekunnskap, tilpasset bedriften. Vi investerer tid i å forstå virksomheten før vi starter opp tjenesten. Målet er å levere effektivt og gi tydelige, ærlige og praktiske råd gjennom hele samarbeidet. Vi har tro på at pragmatisk rådgivning og forenkling av det komplekse, er det som gir størst effekt og skaper verdi for kunden. Ønsker kunden at utvalgte advokater sitter hos dem jevnlig – for eksempel en halv dag eller to dager i uken – organiserer vi det også.

«Helsesjekk» – kartlegging av selskapets juridiske behov 

Første steg i vår BLaaS-tjeneste er en enkel «juridisk helsesjekk» av selskapet. Her analyserer vi virksomhetens behov for juridisk hjelp de neste seks – tolv månedene. Basert på status i selskapet (utfordringer og risiko avdekket) og planene for perioden, foreslår vi konkrete tiltak og arbeidsoppgaver. Det er opp til ledelsen og/eller styret å ta stilling til hvilke av de identifiserte oppgavene som ønskes utført, og når. Tiltakene vi blir enige om inngår i en handlingsplan, som vi har ansvaret for å følge opp. Når tiltakene er valgt, blir vi enige med kunden om en pris.

Forutsigbar kostnad

Når bedriften har BLaaS, kan juridiske utgifter enkelt budsjetteres på forhånd. Tjenesten virksomheten velger vil ha en fast pris, som betales med like, månedlige beløp i den avtalte perioden. Kommer det oppgaver i tillegg til de tjenestene som omfattes av «BlaaS» faktureres dette separat basert på en avtalt timepris.

Ved interesse, ta kontakt med Anette Mellbye. Tlf. 934 33 682, am@bull.no.

SE FLERE ARTIKLER