Bull & Co har inngått en rammeavtale med Norges Seilforbund som gir rabatterte priser for seilforeninger, seilkretser, klasseklubber og enkeltmedlemmer.

Bull & Co er totalleverandør av juridiske tjenester til foreninger og har spesielt god kompetanse og kjennskap til idrettens regelverk, herunder ved vedtekter, organisering, rettighetsstruktur, sponsor- og utøverkontrakter samt tvisteløsning innenfor idretten. Bull & Co har også kompetanse innen de fleste rettsområder, som blant annet arbeidsliv, eiendom, selskapsrett, medierett, immaterialrett, IT, konkurranserett, erstatning, kontraktsrett og prosess/tvisteløsning.

Bakgrunnen for rammeavtalen er den stadig økende rettsliggjøringen i idretten og samfunnet for øvrig, som stiller økende krav til profesjonalitet og juridisk kvalitetssikring av virksomheten til NSF og dens tilsluttede organisasjonsledd.

Kontaktperson i Bull & Co  er Morten Justad Johnsen, tidligere generalsekretær i NSF og mangeårig juridisk rådgiver i Norges idrettsforbund. Morten har med sin erfaring betydelig kjennskap til seilsportens oppbygning og struktur, og har de beste forutsetninger for å raskt kunne sette seg inn i de utfordringer NSFs medlemmer vil kunne ha.

SE FLERE ARTIKLER