Fredrikstad Energi AS offentliggjorde den 26. september 2018 at det gjennom sitt heleide datterselskap Norgesnett Holding AS har inngått avtale om salg av aksjene i Gauldal Nett AS til Trønderenergi Nett AS. Salget er nå gjennomført, med Erlend Balsvik som juridisk rådgiver for selger.