Det endelige statsbudsjett for 2022 har blitt vedtatt av Stortinget etter at Ap og Sp kom til enighet med SV. Budsjettforliket inneholder skjerpelser i blant annet formuesskatten og trinnskatten, og inneholder særlig følgende endringer:

Formuesskatten:

 • Formuesskattesatsen økes fra 0,85 % til 0,95 %
 • Verdsettelsen av arbeidende kapital (aksjer og driftsmidler, inkludert næringseiendom) økes til 75 %
 • Verdsettelsen av fritidsboliger økes med 25 %
 • Bunnfradraget i formuesskatten økes til kr 1,7 millioner, samlet kr 3,4 millioner for ektefeller
 • Det introduseres et nytt trinn i formuesskatten med innslagspunkt på kr 20 000 000, og en sats på 1,1%

Trinnskatten:

 • Trinnskatt 3 økes fra 13,3 % til 13,4 % med innslagspunkt redusert ned til kr 643.000
 • Trinnskatt 4 økes fra 16,3 % til 16,4 % med innslagspunkt redusert ned til kr 969.200
 • Det introduseres et nytt trinn 5, med en trinnsats på 17,4 % og innslagspunkt fra kr 2.000.000

Utbytteskatten:

 • Budsjettforhandlingene har ikke medført endringer i Støre-regjeringens forslag til oppjustering i utbytteskatten
 • Oppjusteringsfaktoren økes fra 1,44 til 1,6 som innebærer en effektiv skattesats på 35,2 %

Øvrige endringer:

 • CO2-avgiften på norsk sokkel økes til 28 %
 • Trygdeavgift lønn/trygd reduseres med henholdsvis fra 8,1 % til 8 % og trygdeavgift næringsinntekt fra 11,3 % til 11,2 %
 • Gavefradraget reduseres fra kr 50.000 til 25.000
 • Fagforeningsfradraget økes fra kr 3.850 – 5.800
 • Reisefradraget – bunnfradrag reduseres fra kr 23.900 til kr. 14.000, sats 1,65 kr/km
 • Verdsettelsesrabatt for elbil endres til 80 % av listepris
 • Omregistreringsavgiften for elbiler settes til 25 % av full sats
 • Solberg-regjeringens forslag om jobbfradrag for unge skrinlegges
 • Frikortgrensen økes fra kr 60.000 til 65.000

Kontaktpersoner: Advokatene Einar Heiberg, Morten Fjermeros, Jan Martin Fjellestad og Eirin Hoffmann Wendelborg

SE FLERE ARTIKLER