Bostyrer Kristoffer Aasebø, Bull & Co Advokatfirma, la 22. juni 2016 frem sin boinnberetning i Lidhults Norge AS. I innberetningen redegjøres det for avviklingen av hovedforhandler for den svenske kvalitetskjøkkenprodusenten Lidhults i Norge, samt eneste forhandler i Norge for det britiske interiørkonseptet Neptune Home. Ingen av virksomhetene kommer til å bli videreført etter at varelager og driftstilbehør nå er solgt i samarbeid mellom bostyrer og panthaver, Toten Sparebank. Alle de 11 ansatte har dermed mistet sin arbeidsplass. Datterselskapet Falcon Norge AS, som selger de eksklusive Falcon-ovnene, ble solgt rett før konkursåpning, og denne transaksjonen vil bli vurdert nærmere av konkursboet i samarbeid med statsautorisert revisor Helge A. Østvold. Ellers viser bostyrers undersøkelser at selskapet ble insolvent kun kort tid før konkursåpning. En vesentlig årsak til konkursen har vært styrkingen av pundet de senere år, som har gitt selskapet både valutatap og varig svekkede marginer knuttet til Neptune Home-sortimentet, samtidig som selskapet har satset betydelig nettopp på Neptune Home ved at de åpnet en stor butikk i Vestby. Virksomheten gikk med overskudd i første kvartal 2016, men selskapets hovedbankforbindelse valgte likevel å si opp engasjementet på grunn av de akkumulerte tapene, og da var konkursen ikke til unngå. Oppnevnelsen som bostyrer i denne mellomstore bedriften er en anerkjennelse av Bull & Co Advokatfirmas restrukturerings/konkurs-avdeling, som foruten Kristoffer Aasebø består av partner/bostyrer Thomas Berg-Nordahl og 7 ansatte advokater.

SE FLERE ARTIKLER