Bull & Co har bistått eierne av BMO Entreprenør AS med salg av selskapet til Endúr ASA, et norsk industrikonsern med en ambisiøs vekststrategi.

Bull & Co har bistått eierne av BMO Entreprenør AS ved salg av 100 % av aksjene i selskapet til Endúr ASA. Total transaksjonsverdi var ca. en halv milliard kroner. BMO Entreprenør er en av landets største aktører innen rehabilitering av bruer, kaianlegg, damanlegg og andre betong- og stålkonstruksjoner. Børsnoterte Endúr ASA er et norsk industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene energi & industri, maritim, forsvar, tilkomstteknikk og akvakultur. Oppkjøpet er en del av Endúrs ambisiøse vekststrategi.

Transaksjonsteamet har bestått av Bjarte Bogstad (ansvarlig partner), Jan Martin Fjellestad, Elisabeth Hoffmann og Endre Bakke Arntzen.

Les hele børsmeldingen her.

SE FLERE ARTIKLER