Bjørn Erik Mørkved (39) er ny partner på Bull & Cos eiendoms- og entrepriseteam fra 1. desember 2019. Bjørn Erik er spesialist på entrepriserett og tvisteløsning og har lang fartstid som advokat og rådgiver i bygg- og anleggsbransjen.

Bjørn Erik har jobbet med entreprise, kontraktsrett og prosedyre i 13 år. Han kommer fra DLA Piper Advokatfirma, hvor han har vært partner siden 2016 og hatt en sentral rolle i firmaets entrepriseavdeling. Bjørn Erik har tidligere også arbeidet på anlegg som Contract Manager for en av Europas største entreprenører.

Hans rådgivning omfatter alle faser av entrepriseprosjekter – fra kontrahering og forhandlinger frem til sluttoppgjør og tvisteløsning, både i og utenfor domstolene. Han har solid erfaring med å bistå norske og internasjonale oppdragsgivere innen entreprise. De siste årene har han også jobbet med flere av landets større infrastrukturprosjekter, blant annet en rekke vindkraftprosjekter.

I Bull & Co blir en sentral ressurs for å videreutvikle entrepriseområdet sammen med Thor Wessel, som startet i august i år. Med hans betydelige prosedyreerfaring vil han også være en viktig bidragsyter til Bull & Cos tvisteløsningsteam.

Bjørn Erik har jobbet tett på entreprisebransjen i flere år – også med internasjonale aktører – og har tilegnet seg en betydelig markedsinnsikt. Kombinert med hans sterke faglige og kommersielle egenskaper gjør dette ham til en betrodd rådgiver for bransjen. Vi gleder oss over å ha styrket entrepriseområdet vårt med en kapasitet som Bjørn Erik, sier Tom G. Eilertsen, styreleder i Bull & Co.

 Bjørn Erik er flere ganger rangert i Legal 500, hvor hans faglige dyktighet er trukket fram. Han er også en etterspurt kurs- og foredragsholder.

Jeg har gledet meg til å bli en del av eiendoms- og entreprisemiljøet hos Bull & Co, hvor jeg skal jobbe med å videreutvikle og utvide fagmiljøet innen entreprise. Det er mye som skjer i bransjen om dagen, og den går spennende tider i møte. Her vil Bull & Co ha en tydeligere og sterkere rolle i årene som kommer, sier Bjørn Erik Mørkved.

Styrkingen av entrepriseområdet inngår som et viktig element i Bull & Cos vekststrategi. Det samlede eiendoms- og entrepriseteamet i Bull & Co vil nå bestå av ti partnere og advokater med bred erfaring fra kjøp og salg av nærings- og boligeiendom, utvikling, bygg og anlegg og infrastruktur. I tillegg til å gi råd i rene entreprise-, kontrakts- og prosessoppdrag, bistår vi bransjen med spørsmål innen eiendomsrett, selskapsrett, offentlige anskaffelser, kjøp og salg av virksomhet samt arbeidsrett.

Bjørn Erik Mørkved

Partner

Mobil: 419 16 642
E-post: bem@bull.no

Les mer om Bull & Cos kompetanse og tjenester innen entreprise her.

 

SE FLERE ARTIKLER