Asker og Bærum tingrett kom i dom avsagt 4. januar 2019 til at Bank Norwegians markedsføring i form av kjøpt annonseplassering ved søk på konkurrenters varemerker kan fortsette.

Saksøkerne, Ikano bank, Monobank og Komplett Bank, mente denne praksisen var i strid med god forretningsskikk fordi det innebar en illojal snylting på deres varemerker og den goodwill som de har brukt ressurser på å opparbeide seg i markedet.

Retten mente imidlertid at denne type markedsføring er en konsekvens av en teknisk utvikling som kommer forbrukerne til gode fordi det gir flere relevante treff ved google-søk, og at å forby denne praksisen ville være «uforholdsmessig». Retten mente videre at det ikke forelå noen forvekslingsfare, ettersom «en alminnelig opplyst eller rimelig oppmerksom internettbruker vil være klar over at et slikt annonsetreff er en annonse (…)».  Retten konkluderte, i motsetning til Næringslivets Konkurranseutvalg, derfor med at Bank Norwegians praksis ikke innebærer snylting på saksøkernes varemerker eller utnyttelse av deres goodwill i markedet.

SE FLERE ARTIKLER