Ansvar for tredjepartsinnhold

En fersk EU-dom om Facebooks «liker-knapp» har antagelig reist flere spørsmål for bruk av tredjepartstjenester enn den har besvart, skriver Anders A. Christie. 29. juli avgjorde EU-domstolen at en nettsideeier er å anse som ansvarlig for Facebooks bruk av...

Sommer, sol og pirater?

En billig «Lolex», eller «Lois Vitton» kjøpt på stranden i Spania? Sommertid er piratkopienes tid, og som en kalddusj før sommeren publiserte EUs design- og varemerkemyndighet (EUIPO) sin statusrapport om piratkopiering for 2019. Rapporten viser at omsetningen av...