Ny åndsverkslov

Den 15. mai 2018 ble den nye åndsverksloven enstemmig vedtatt av Stortinget. Etter andre gangs behandling i Stortingets møte 22. mai 2018, er lovsaken nå ferdigbehandlet. Den nye åndsverksloven trer i kraft 1. juli 2018. Vi gir en oppsummering av de viktigste...

Finansavisen omtaler Norges beste konfliktmeglere

Finansavisen hadde lørdag 26. mai d.å. en artikkel om advokatmekling og fordelen med mekling i forhold til tradisjonell tvisteløsning   Artikkelen har en oversikt over landets beste konfiktmeglere, hvor blant annet advokat Randi Birgitte Bull, som er partner i...