Etablerer responsteam ved dataaangrep

Dataangrep kommer oftere, er mer utspekulerte og forårsaker mer skade enn tidligere. For å hjelpe selskaper som har blitt utsatt for slike angrep med raskt å begrense skadeomfanget, har Bull & Co etablert et tverrfaglig responsteam. Trusselen næringslivet frykter...

Millionseier i retten

Våre advokater Klemet Gaski og Runar Hansen har bistått i en erstatningssak mot Bertel O. Steen, og våre klienter er frifunnet for et krav på nærmere 16 millioner kroner. Høyesterett har nylig avvist Bertel O. Steens anke. Som en del av et større sakskompleks i...