Seminar om opsjoner og medeierskap for ansatte

Bull-advokatene Erlend G. Balsvik og Sunniva Lillebø Wahl viderefører fjorårets vellykkede seminar om incentivprogrammer, og holder i høst kurset Incentiver til ansatte: opsjonsprogrammer og medeierskap for jurister i regi av Advokatenes HR. Mer info og påmelding er å...

Vi søker økonomisjef

Er du klar for å lede og videreutvikle økonomifunksjonen vår? Bull & Co Advokatfirma ser etter en forretningsorientert og trygg leder som skal være ansvarlig for regnskapsavdelingen, bestående av totalt fire personer. Vedkommende vil jobbe tett med Chief...