NO/EN
Er det lovlig å overføre data til USA igjen?
Hjem / Artikler / Er det lovlig å overføre data til USA igjen?

Er det lovlig å overføre data til USA igjen?

USAs President Joe Biden signerte fredag 7. oktober en "Executive Order", et presidentdekret, med det formål at enkel overføring av personopplysninger mellom EU og USA kan gjenopptas.
Publisert: 11.10.2022

Når personopplysninger overføres ut av EØS-området, må man ha et overføringsgrunnlag. Et mulig overføringsgrunnlag er en adekvansbeslutning fra EU-kommisjonen. En adekvansbeslutning innebærer at EU anser mottakerlandet å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personvernet.

Tidligere kunne personopplysninger overføres til USA med adekvansbeslutning som overføringsgrunnlag. Den første adekvansbeslutningen, basert på Safe Harbour, ble kjent ugyldig av EU-domstolen i Schrems I-dommen i 2015.

Ny adekvansbeslutning for USA, basert på Privacy Shield forelå allerede i 2016. Privacy Shield ble imidlertid kjent ugyldig av EU-domstolen i Schrems II-dommen 16. juli 2020. I samme dom uttalte EU-domstolen at EUs standardkontrakter for overføinger, ikke i seg selv var et tilstrekkelig overføringsgrunnlag.

Bedrifter må selv vurdere

Grunnen til at Privacy Shield ble kjent ugyldig var at europeiske borgere kunne bli utsatt for uproporsjonal overvåkning fra amerikanske myndigheter, og at europeiske borgere ikke hadde tilgang til effektive rettsmidler mot overvåkingen.

Siden Schrems II-dommen har bedrifter selv måttet foreta vurderinger av om de overfører data til USA, og om de kan gjøre det med et gyldig overføringsgrunnlag. Vurderingene har ikke vært enkle, og en ny adekvansbeslutning har vært etterlengtet.

Kan en nå fritt overføre data til USA?

Det nye presidentdekretet er ment å sikre at europeiske borgere kun risikerer å bli overvåket der dette er proporsjonalt, og at de skal få en effektiv overprøvingsmekanisme. Med det er håpet at USA vil gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personvernet, og danne grunnlag for endaen adekvansbeslutning, som gjør at bedrifter igjen enkelt kan overføre personopplysninger til USA.

Men presidentdekretet innebærer ikke at europeiske virksomheter allerede nå fritt kan overføre personopplysninger til USA.

Organisasjonen til mannen bak både Schrems I og Schrems II-dommene, «noyb» (fra «none of your business»), har allerede uttalt at den mener at det nye presidentdekretet hverken sikrer europeiske borgere mot uproporsjonal overvåkning eller gir europeiske borgere tilgang til effektive rettsmidler.

Venter på EU-kommisjonen

Nå gjenstår det å se om EU-kommisjonen er enige med noyb om at presidentdekretet ikke løser de utfordringene EU-domstolen påpekte i Schrems II-avgjørelsen, eller om den anser de nye tiltakene fra USAs side som tilstrekkelige til å utforme en adekvansbeslutning.

Frem til det må europeiske virksomheter fortsatt forholde seg til personvernforordningens regler og Schrems II-dommens retningslinjer for overføringer.

Lurer du på om du overfører personopplysninger ut av EØS? Eller om du kan overføre personopplysninger ut av EØS lovlig?

Ta kontakt med en av våre personvernadvokater.

Relaterte artikler

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Trenger du juridisk hjelp? Ring oss eller send en e-post for en helt uforpliktende prat.