ARRANGEMENT

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette event har allerede funnet sted.

Nye regler for formidling og salg av forsikringer i Norge samt nærmere om forsikringsformidlernes profesjonsansvar

12. mai 2021 kl: 09:00 - 16:00

Formål
EUs forsikringsdirektiv Insurance Distribution Directive – IDD – trådte i kraft i 2018. Det er enda ikke implementert i norsk rett, men Finanstilsynet og Justisdepartementet har foreslått omfattende endringer i gjeldende lovgivning. Noen av disse forslagene er omstridte og har vekket debatt – særlig gjelder dette forslaget om begrensning av antall underagenter. Hvis forslagene blir vedtatt, må en rekke forsikringsformidlere legge om virksomheten sin dramatisk.

I kurset får deltakerne en oversikt over og gjennomgang av de regler som gjelder i dag og hva som er foreslått innført. Vi behandler også forslagene om innføring av bøter ved overtredelse i større grad enn i dag og det erstatningsansvar som forsikringsformidlere risikerer ved å ikke opptre i henhold til lovens krav, samt en nærmere introduksjon til profesjonsansvaret for forsikringsformidlere.

Innhold
På kurset gjennomgås de foreslåtte nye reglene på følgende områder:

 • Tillatelse og registrering av forsikringsformidlingsforetak
 • Egnethetskrav
 • Ansvarsforsikringer
 • Profesjonsansvar
 • Krav til virksomheten
 • God forretningsskikk
 • Informasjonskrav
 • Rådgivning
 • Tilleggskrav unit link
 • De nye reglenes betydning for affinity avtaler

Vi tar grundig for oss forslaget om begrensning av antall underagenter og forslaget til introduksjon av mer omfattende rett for Finanstilsynet til å innføre bøter.
Vi avslutter med en gjennomgang av nye tids retts- og tilsynspraksis hvor det uttrykkes misnøye med forsikringsformidlerens opptreden.

Målgruppe
De nye reglene har betydning for forsikringsselskap, forsikringsagenter, forsikringsmeglere og organisasjoner og forbund/foreninger som inngår avtaler om fordeler for sine medlemmer. Med nye og strengere forventninger til selskapenes virksomhet, er kurset også interessant for juridiske direktører og andre jurister og advokater som rådgir disse selskapene.

Undervisere
Runar Hansen og Hans Kenneth Viga-Gerhardsen

Runar Hansen, partner, Bull og Co Advokatfirma. Runar leder Advokatfirma Bull sin forsikring og ansvarsavdeling. Han har etter å ha arbeidet i Finanstilsynet bistått i om lag 30 år i forsikring- og erstatningsrelaterte saker, herunder bistått norske og internasjonale forsikringsselskaper, forsikringsmeglere, forsikringsagenter og forsikringskunder, både med regulatoriske og privatrettslige spørsmål. Han har prosedert en rekke prinsipielle saker for domstolene og har møterett for Høyesterett siden 2005. Runar er anerkjent som en «Leading individual» innen forsikringsrett av Legal 500.

Hans Kenneth Viga-Gerhardsen, partner, Advokatfirmaet Wiersholm. Hans Kenneth er leder for Wiersholms ansvars- og forsikringsavdeling. Han har de siste ti årene arbeidet mye med forsikringsformidlings- og affinity avtaler. Han har bistått forsikringsgivere, agenter, organisasjoner, foreninger/forbund og forsikringsmeglere med å skrive og forhandle avtaler, samt søke veiledning og godkjennelse fra Finanstilsynet. Samtidig har Hans Kenneth bistått forsikringsaktørene i en rekke tvister både i og utenfor domstolene som har sprunget ut av disse type avtaler. Han skriver også jevnlig betenkninger om forsikringsrett, og forsvarer profesjonsutøvere og bedriftsledelse i ansvarssaker. Hans Kenneth er rangert som en «leading» forsikringsrettsadvokat i Norge av Legal 500.

Meld deg på her!

 

Praktiske forhold

Dato: Onsdag, 12. mai 2021 – 9:00 til 16:00
Antall timer: 7 juridiske etterutdanningstimer for advokater.
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo.
Pris: Kr. 4.950,-

Alle priser er inkl. kostnader til kurssted, forpleining og kursmaterialer.
For bedriftsavtale kontakt Advokatenes HR på info@advokatenes-HR.no eller 40 00 22 13.

Generelle betingelser 

Påmelding
Vi anbefaler at du er tidlig ute med å melde din kursdeltakelse, da alle kurser har begrenset deltakerantall og vi kan derfor ikke garantere at det er plass ved sen påmelding. Du kan avmelde din påmelding vederlagsfritt inntil 10 arbeidsdager før kursets start, med forutsetning for at vi mottar din avmelding senest kl. 10.00 på seneste avmeldingsdag.

Avlysnings- og avbestillingbetingelser
Når det er mindre enn 10 arbeidsdager til kursets start er din påmelding bindende, og vi kan derfor ikke refundere ditt kursgebyr. Hvis ikke du kan delta er du velkommen til å sende en kollega som kan overta din plass helt vederlagsfritt.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs inntil 2 uker før kursstart i tilfelle av for få påmeldte kursister. Ved force majeure, sykdom m.m fra underviser sin side, kan det i ytterste tilfelle avlyses nærmere kursstart. Ved avlysning av kurs fra Advokatenes HRs side, tilbys plass på et nytt kurs eller refundering av den fulle kursavgiften, men vi dekker ikke eventuelle kostnader ved avlysning av transport, hotell m.m.

Meld deg på her!

Detaljer

Dato:
12. mai 2021
Tid
09:00 - 16:00
Kategori for Arrangement:

Arrangør

Advokatenes-HR
Telefon:
+47 23 01 01 01
Hjemmeside:
bull.no