ARRANGEMENT

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

 • Dette event har allerede funnet sted.

M&A – Kjøp og salg av virksomhet (Oslo)

2. desember 2020 kl: 08:00 - 12:00

Juridiske suksesskriterier og fallgruver ved overdragelse av små- og mellomstore virksomheter

Kurs arrangert av Advokatenes-HR onsdag 2. desember 2020 kl. 8:45 til 12:00
Undervisere: Erlend Balsvik og Elisabeth Hoffmann

   

Erlend Balsvikpartner, Advokatfirmaet Bull & Co. Erlend arbeider til daglig med transaksjoner, selskapsrett og forretningsutvikling. Han har bistått som juridisk rådgiver i et stort antall oppkjøp, både av industriell og finansiell karakter. Han har bred juridisk og industriell kompetanse, etter nært samarbeid med finansielle og industrifaglige rådgivere i de ulike sider av transaksjonsprosessen.  Erlend har tidligere vært advokat i Wiersholm, PricewaterhouseCoopers og Føyen Torkildsen.

Elisabeth Hoffmann, senioradvokat, Advokatfirmaet Bull & Co. Elisabeth arbeider til daglig med transaksjoner, generell selskapsrett og prosedyre. Elisabeth leder ofte DD-teamet i transaksjoner og har erfaring både fra den praktiske gjennomføringen av en DD, samt med utarbeidelse av avtaleverket. I tillegg til flere års erfaring fra advokatfirma har Elisabeth jobbet som juridisk rådgiver i bank.

Formål
Formålet med kurset er å gi deltakerne en oversikt over de viktigste mekanismer som inngår i transaksjonsprosessen for små og mellomstore bedrifter. En virksomhetsoverdragelse vil inneholde juridiske så vel som strategiske, operasjonelle og økonomiske temaer, og som advokat vil man ofte jobbe tett med kundens øvrige rådgivere. Målet er å gi deltakerne en løsningsorientert tilnærming til de spørsmål som en typisk en transaksjon vil reise.

Innhold
Vi gjennomgår transaksjonsprosessen fra start til slutt og tar for oss de avtaler og prosedyrer som vanligvis inngår i en slik prosess. Deltakeren vil få et systematisk innblikk i de konkrete forhandlingstemaer, og fallgruver, som en transaksjonsprosess gjerne medfører. Vi gjennomfører praktisk gruppearbeid, der deltakerne blir utfordret på konkrete forhandlingscaser.

Vi vil blant annet gjennomgå:

 • Veien frem mot en transaksjonsprosess – klargjøring av selskapet for salg
 • De ulike kategorier kjøpere – betydningen for selskapets videre utvikling
 • De innledende steg i forhandlingene
  • Forhandlingsperiode og eksklusivitet
  • Konfidensialitet og konkurransehensyn
 • Due diligence prosessen – betydning for kjøper og selger
 • Praktisk gjennomføring av en due diligence prosess
 • Valg av transaksjonsform
  • Aksjer eller innmat
  • Kjøp eller kapitalinnskudd
 • Transaksjonsavtalen
  • Kjøpesumberegning – fra foretaksverdi (EV) til egenkapitalverdi
  • Prisjustering eller «locked-box»
  • Betingelser for gjennomføring
  • Sentrale garantier og fallgruver i garantiansvaret
  • Betydningen av skadesløsholdelsesbestemmelser
  • Konkurransebegrensende bestemmelser
  • Resultatbasert tilleggsvederlag («earn out»)
 • Praktisk gjennomføring av overtakelsen
 • Prosessen vedrørende ansatte
 • Spesielle virksomhetstyper
 • Selgers eventuelle videre medeierskap

Målgruppe
Kurset er rettet mot praktiserende advokater, fullmektiger og jurister i foretak som enten er involvert i, eller håndterer virksomhetsoverdragelser, særlig de som ønsker en introduksjon til transaksjonsprosessen og de momenter man bør være spesielt oppmerksom på underveis.

Praktisk info

Dato: Onsdag, 2. desember 2020 – 8:45 til 12:00

Antall timer: 4 juridiske etterutdanningstimer for advokater.

Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo.

Pris: Kr. 3.550,-

Alle priser er eks. moms, men inkl. kostnader til kurssted, forpleining og kursmaterialer.

For bedriftsavtale kontakt Advokatenes HR på info@advokatenes-HR.no eller 40 00 22 13.

Generelle betingelser 

Påmelding

Vi anbefaler at du er tidlig ute med å melde deg på kurset, ettersom alle kurs har begrenset deltakerantall og vi derfor ikke kan garantere at det er plass ved sen påmelding. Du kan melde deg av vederlagsfritt inntil 10 arbeidsdager før kursets start, med forutsetning for at vi mottar din avmelding senest kl. 10.00 på seneste avmeldingsdag.

Avlysnings- og avbestillingbetingelser

Når det er mindre enn 10 arbeidsdager til kursets start er din påmelding bindende, og vi kan derfor ikke refundere ditt kursgebyr. Hvis du ikke kan delta er du velkommen til å sende en kollega som kan overta din plass helt vederlagsfritt.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs inntil 2 uker før kursstart i tilfelle av for få påmeldte deltakere. Ved force majeure, sykdom m.m fra underviser sin side, kan det i ytterste tilfelle avlyses nærmere kursstart. Ved avlysning av kurs fra Advokatenes HRs side, tilbys plass på et nytt kurs eller refundering av den fulle kursavgiften, men vi dekker ikke eventuelle kostnader ved avlysning av transport, hotell m.m.

Meld deg på kurset her

 

 

 

 

 

Detaljer

Dato:
2. desember 2020
Tid
08:00 - 12:00
Kategori for Arrangement:
Arrangement Tags:
, , ,

Arrangør

Advokatenes-HR
Telefon:
+47 23 01 01 01
Hjemmeside:
bull.no