Partner Anne Helsingeng er i dag oppnevnt som styremedlem i Domstoladministrasjonen av Kongen i Statsråd. Oppnevnelsen skjer for perioden 1. august 2019 – 31. juli 2023.

Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av Norges 101 domstoler. For tiden har DA flere pågående prosjekter, blant annet innen digitalisering av domstolene, innovasjon og utvikling av domstolenes kjerneprosesser.

DAs styre består av 9 medlemmer, hvorav to er valgt av Stortinget og syv oppnevnes av Kongen i statsråd. I tillegg til Anne Helsingeng, ble førstelagmann Marianne Vollan oppnevnt som nytt styremedlem. Styreleder er Bård Tønder. Styret ser til at administrasjonen av domstolene skjer på en forsvarlig og hensiktsmessig måte. Styret behandler saker som er viktige for DA, for eksempel budsjettforslag for domstolene og DA, og fordeling av budsjettmidler innenfor rammene Stortinget har fastsatt.

Lenke til utnevnelsen – https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-fra-statsradet-21.-juni-2019/id2661247/

 

SE FLERE ARTIKLER