Anne Helsingeng er ny partner på Bull & Cos restrukturerings- og insolvensteam fra 1. mai 2019.  Som en av Norges ledende advokater innen restrukturering, insolvens, gransking og corporate compliance blir hun sentral i videreutviklingen av dette området i Bull & Co.

Anne har 30 års erfaring som forretningsadvokat, og har tidligere vært partner blant annet i Deloitte. Hun har hatt et særlig fokus på restrukturering, insolvens og selskapsrett. I de senere årene har hun også jobbet mye med gransking, compliance og risikostyring, og ledet større granskinger som Telenors eierskap i VimpelCom, korrupsjonssaken i Drammen og SINTEFs avtaler med Iran. I tillegg har hun hatt flere internasjonale oppdrag for Utenriksdepartementet og Norad, og vært sekretariatsleder for et offentlig granskingsutvalg oppnevnt av Samferdselsministeren. Innenfor complianceområdet driver Anne rådgivning knyttet til varsling, GDPR, antikorrupsjon, hvitvasking og krisehåndtering.

I Bull & Co inngår Anne som en sentral lederressurs i restrukturerings- og insolvensteamet sammen med Thomas Berg Nordahl, Klemet Gaski og Kristoffer Aasebø. Med hennes omfattende granskings- og complianceerfaring vil hun også være en viktig ressurs for å videreutvikle Bull & Cos compliancerådgivning.

«Anne har uovertruffen kompetanse innenfor restrukturering, konkurs og compliance, og har det samme verdigrunnlaget som oss. Med Annes brede erfaring, entusiasme og fokus på effektiv arbeidsmetodikk står vi enda bedre rustet for fremtiden», sier Thomas Berg Nordahl, leder av Bull & Cos restrukturerings- og insolvensteam.

Annes arbeid med konkurs, gransking og compliance har gitt et godt innblikk i organisatoriske forhold, internkultur og utfordringer i mange type virksomheter både i privat og offentlig sektor. I Deloitte var hun også sentral i utvikle selskapets «Legal» tjenester, samt at hun satt i den internasjonale styringsgruppen for Deloitte globalt. Hun har i tillegg hatt flere styreverv, leder i dag kontrollutvalget for BI og er nettverksleder for JUCs nettverk for Governance, Risk og Compliance.

«Bull & Co har et sterkt fagmiljø innenfor restrukturering og konkurs og er kjent for å ha et veldig hyggelig arbeidsmiljø. Jeg opplever at firmaet har mange spennende tanker om hvordan advokatvirksomhet skal drives fremover, og jeg gleder meg til å bli en del av dette teamet», sier Anne Helsingeng.

Her kan du lese mer om Bull & Cos kompetanse og tjenester innenfor restrukturering, insolvens og konkurs.

SE FLERE ARTIKLER